HebrewHebrew_2 פרחים וצמחי בר - חיפוש
Plant index
Scientific names of Plants
English names of plants Hebrew names of plants
רשימת הצמחים בעבריתIndex by Hebrew names of plants
רשימת הצמחים בעברית
כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל


 
ק
קדד באר שבע
קדד יפה
קדד ספרדי
קדד פיינברון
קוטב מצוי
קומלינה , ודמעות האלמנה
קוכיה קצרת-עלים
קוכיה הודית
קוציץ סורי
קוציץ רך
קורטם דק
קורטם מכחיל
קורנית מקורקפת
קזוארינה דקיקה
קחוון החוף
קחוון הנגב
קחוון מצוי
קחוון שחור-מוצים
קחוונית מצויה
קטלב מצוי
קיגליה מנוצה
קידה שעירה
קייצת מסולסלת
קייצת קנדית
קינרס סורי
קיסוסית קיפודן מצוי
קיפודן בלאנש
קיפודן גיירדו
קיפודן דביק
קיפודן מצוי
קיפודן סורי
קיקיון מצוי
קנה מצוי
קנה-סוכר מצרי
קצח השדה
קצח ריסני
קרדה דרומית
קרדה מכסיפה
קרדמין שעיר
קרדריה מצויה
קריפטוצראוס זיגזגי
קריתמון ימי
קרקש צהוב
 
ר
רב-מוץ מחוספס
רב-פרי בשרני
רגלת הגינה
רוזמרין רפואי
רומוליאה סגלולית
רומולאה צידונית
רוש עקוד
רותם המדבר
ריחן
ריסן דק
ריכפה גדולה
ריכפה לבנהת
רכפה מזרחית
רכפת קטנת-פרחים
ריכפתן מדברי
רימון מצוי
רקפת מצויה
רתמה קוצנית
 
ש
שברק דביק
שברק משובל
שבטבט גדול
שברק קוצני
שום ארדל
שום גבוה
שום האבקנים
שום מזרחי
שום משולש
שום קצר
שום תל-אביבי
שום שעיר
שומר פשוט
שושן צחור
שושנת-יריחו אמתית
שזיף הדב
שיבולת-שועל נפוצה
שיזף השיח
שיזף מצוי
שיח-אברהם מצוי
שיטת המשוכות
שיטת הנגב
שיטה כחלחלה
שיטת הסוכך
שיטה סלילנית
שיטה עלי-הערבה
שיטה רעננה
שינן
שיכרון זהוב
שיכרון מדברי
שילשון סרגלני
שלהבית דביקה
שלהבית קצרת-שיניים
שלח ספרדי
שלטית מקומטת
שלמון יפואי
שמשון הדור
שמשון סגלגל
שנית גדולה
שנית מתפתלת
שנית שוות-שיניים
שסק
שעונית נאכלת
שעורה מכחילה
שעורה תרבותית
שעורת החוף
שעמון מצולע
שערור שעיר
שערות שולמית
שפתן מצוי
שפרירה קשקשנית
שקד מצוי
שקד קטן-עלים
שקמה
שרביטן מכנף
שרביטן מצוי
שרביטן ריסני
שרעול שעיר
ששית מצויה
 
ת
תאנה
תבטיה הרדופית
תגית ארץ-ישראלית
תגית מצויה
תגית חופית
תודרה מעובה
תודרה סייגית
תודרנית לבנה
תורמוס ארץ-ישראלי
תורמוס ההרים
תורמוס צר-עלים
תורמוס שעיר
תותית הודית
תות-עץ
תות שחור
תלתן האלמוות
תלתן בלוטי
תלתן דו-גוני
תלתן דל-פרחיםת
תלתן הארגמן
תלתן הכדורים
תלתן הפוך
תלתן הקצף
תלתן השדה
תלתן חקלאי
תלתן כוכבני
תלתן לביד
תלתן מאדים
תלתן נאה
תלתן תריסני
תלתן פלשתי
תמר מצוי
תמריר מרוקני
 
ס
סביון אביבי
סביון יפו
סביון הערבות
סגל ריחני
סולנום זיתני
סולנום שחור
סולנום שעיר
סוף מצוי
סחלב אנטולי
סחלב הגליל
סחלב פרפרני
סחלב קדוש
סחלב שלוש-השיניים
סטפנוטיס רב-פרחים
סייפן התבואה
סיגלון
סילון קוצני
סינפיטון ארצישראלי
סירה קוצנית
סירפד הכדורים
סירפד צורב
סרפד קרומי
סתוונית בכירה
סיתוונית היורה
סלוודורה פרסית
סלסילה מצויה
סיסם הודי
סמר חד
מסרק שולמית
סתוונית הקלפות
 
ע
עבדקן מצוית
עבקנה שכיח
עבקנה שכיח
עדעד הביצות
עדעד כחול
עוזרר
עוזרר קוצני
עולש מצוי
עופרית אירופית
עוקץ-עקרב אפור
עוקץ-עקרב עגול-עלים
עוקץ-עקרב ריחני
עיריוני צהוב
עירית גדולה
עירית נבובה
עירית צרת-עלים
עכובית הגלגל
עכנאי יהודה
עכנאי מגובב
עכנאי שרוע
עלוק מצוי
עלקת חרוקה
עלקת מוטל
עלקת מצרית
עץ הדרקון
עץ הקיסר
ער אציל
ערבז דק-פרחים
ערבז משובל
ערבה לבנה
ערברבה שעירה
ערטנית השדות
עשבת המרעה
עשנן יהודה
עשנן צפוף
עשנן מטפס
 
פ
פגוניה ערבית
פואה מצוי
פולובניה הדורה
פטל קדוש
פיגם מצוי
פיגמית מצויה
פילגון צמיר
פיקוס השדרות
פיקוס השקמה
פיקוס התאנה
פלגית שיחנית
פלור דה ליס
פלפלון רך
פעמונית גפורה
פעמונית משוננת
פעמונית קיפחת
פעמונית זיפנית
פרג אגסני
פרג אגסני
פרג נחות
פרגה קירחת
פרגה מקרינה
פרגה חדת-אונות
פרסיון גדול
פרע קטן-עלים
פרעושית משלשלת
פרע מסולסל
פרפרעושית ערבית
פרקינסוניה שיכנית
פשתה מצויה
פשתה אשונה
פשתה צרת-עלים
פשתה שעירה
פשתנית יפו
פתילת-המדבר הגדולה
 
צ
צאלון נאה
צבעוני ההרים
צבעוני המדבר
צבר מצוי
צהרון מצוי
צהרון קטן
צורית ספרדית
צורית קטנת-פרי
צחנן מבאיש
ציבורת ההרים
צייבה מחומשת
צלבית החוף
צללית הכלאיים
צלע-שור חרוזה
צלף מצרי
צלף קוצני
צלף רותמי
צלקנית החרבות
צלקנית נאכלת
צמר מפוצל
צמרנית הסלעים
צמרר אפריקני
צנון מצוי
צנון משתלשל
צפורני-חתול מצויות
צפורנית ארצישראלית
ציפורנית מגוונת
צפורנית מצרית
ציפורנית נפוחה
ציפורנית צרפתית
צנון פיגיוני
צפורן חד-שנתי
צפורן נקוד
צפצפת הפרת
צפצפה מכסיפה
צתרה ורודה
 
ל
לבנה רפואי
לובד המדבר
לוטוס יהודה
לוטוס מכסיף
לוטוס מצוי
לוטוס מקרין
לוטוס שעיר
לוטם מרווני
לוטוס שעיר
לוטמית דביקה
לוטמית ערבית
לוניאה צרת-עלים
לוניאה שרועה
לוע-ארי גדול
לוע-ארי סיצילי
לוע-ארי קטן
לוענית גדולה
לוענית גדולת-עלים
לוף ארצישראלי
לוף ירוק
לוף מנומר
לופה
לופית מצויה
לחך אזמלני
לחך בלוטי
לחך בשרני
לחך גדול
לחך כרתי
לחך מלבין
לחך מצוי
לחך סגלגל
ליפיה זוחלת
ליפתית מצויה
לכיד איטלקי
לנטנה לילכית ,לנטנה עדינה
לנטנה ססגונית
לענה חד-זרעית
לענה שיחנית
לפופית החוף
לפופית החוף
לפופית כפנית
לשון-כלב כרתית
לשון-פר מגובבת
לשון-פר מדברית
לשון-פר מצוי
לשון-פר מצרית
לשון-פר מצרית
לשון-פר סמורה
 
מ
מאירית קצרת-עלים
מדחול דוקרני
מורית גדולה
מור אפריקאי
מורינגה רותמית
מורן החורש
מוצית קוצנית
מתלולן הערבות
מחרוזת משונצת
מילה סורית
מיש דרומי
מישויה פעמונית
מכנף נאה
מלוח ספוגי
מלוח קיפח
מלחית אשונה
מלחית אשלגנית
מלחית חומה
מלכת הלילה
מלקולמייה הררית
מנתור המדבר
מסרק איברי
מעוג אפיל
מעוג כרתי
מצילות החוף
מצילות מצוייצות
מציץ סורי
מצלתיים מצויות
מקדמיה
מקור-חסידה גדול
גזור מקור-חסידה
מקור-חסידה חלמיתי
מקור-חסידה יפה
מקור-חסידה מפוצל
מקור-חסידה מצוי
מקור חסידה שעיר
מקור-חסידה תל-אביבי
מרואה עבת-עלים
מרוביון הלבנון
מרווה דגולה, מרווה ירוקה
מרוות המדבר
מרוות ירושלים
מרוות יהודה
מרווה מנוצה
מרווה מצויה
מרווה צמירה
מרווה ריחנית
מרווה רפואית
מרוות יהודה
מרווה משולשת
מרור הגינות
מרמר הלבנון
מרמר מצוי
מרסיה יפהפיה
מצויה
מררית החוף
מררית שסועה
משערת זהובה
מתנן שעיר
 
נ
נוניאה כרסנית
נוניאה פלשתי
נוניאה קהה
נופר צהוב
נוציץ מנוצה
נוצנית כדורית
נו סאסיה
נורית השדה
נורית ירושלים
נימפאה
נזמית לבנה
נזמית לופתת
נורית הלב
נורית המים
נורית המלל
נימפאה לבנה
ניסנית דו-קרנית
ניסנית זיפנית
ניסנית שיכנית
נירית הקמה
נענע משובלת
נעצוצית סבוכה
נץ-חלב אזמלני
נץ-חלב הררי
נץ-חלב דק העלים
נץ-חלב צרפתי
נר-הלילה הוורוד
נר-הלילה החופי
נרקיס אפיל
נרקיס מצוי
נפית כפופה
נשרן הדוחן
נשרן צפוף
 
ח
חבלבל החוף
חבלבל השדה
חבלבל כפני
חבלבל סורי
חבלבל סיצילי
חבלבל עדין
חבלבל רפואי
חבלבל שעיר
חבצלת החוף
חבצלת השרון
חגווית שעירה
חד-שפה מצוי
חוגית תמימה
חוח ספרדי
חוח עקוד
חוחן הקינרס
חוחן בלאנש
חוחן קרדני
חוטמית זיפנית
חטמית מאוצבעת
חוטמית עין הפרה
חוטמית קרחת
חומעה ורודה
חומעה מגויידת
חונק הדוב
מסולסלת חומעה
חמעה משלחפת
חומעה עטויה
חומעת ראש-הסוס
חופניים מצויים
חורשף מצויץ
חורשף צהוב
חטוטרן מצוי
חיטה
חילף החולות
חיננית הבתה
חייעד ספרדי
חיעד קנרי
חלבלוב החוף
חלבלוב הים
חלבלוב השמש
חלבלוב מגובשש
חלבלוב מגלני
חלבלוב קוצני
חלוקה ננסית
חלוק שעיר
חלמונית גדולה
חלמית גדולה
חלמית מצויה
חלמית קטנת-פרחים
חמנית מצויה
חמציץ נטוי
חמציץ קת
חמשן זוחל
חננית רב-שנתית
חנק מחודד
חסה כחולת-פרחים
Phalaris minor

חסת המצפן
חצב גלוני
חצב מצוי
חרדל לבן
חרדל השדה
חרוב מצוי
חרחבינה מכחילה
חרצית דביקה
חרצית השדות
חרצית עטורה
 
ט
טבבויה איפה
טבורית נטויה
טבק השיח
טופח גדול
טופח ירושלים
טופח כדורי
טופח מצוי
טופח נאה
טופח ריסני
rטוריים מצויים
טורנרה בוקיצתית
טיון בשרני
טיון דביק
טיונית החולות
טימין
טמוס מזרחי
טקסודיון דו-טורי
 
י
יבלית מצויה
יוקה סיבית
יחנוק המדבר
ילקוט הרועים
ינבוט השדה
יקינתון המים
יפרוק המדבר
יפרוק זיפני
יערה איטלקית
ירוקת החמור
 
כ
כבלולן המשוכות
כדן סגול
כדן קטן-פרחים
כובע הנזיר
כוכבית גדולה
כוכבית מצויה
כוסנית ממולענת
כוריזיה בקבוקית ,העץ השיכור
כליינית מצויה
כליל החורש
כלך מצוי
כלך מצוי
כלנית מצויה
כלנית מצויה
כנולואה ערבית
כנפון זהוב
כסיית האבוב
כרבה ספרדית
כרבולת התרנגול
כרבולתן השדות
כרוב החוף
כרוב שחור
כריך שחום
כרכום גיירדו
כרכום חורפי
כרכום נאה
כרכום צהבהב
כף-אווז אדומה
כף-אווז האשפות
כף-צפרדע איזמלנית
כפיות שעירות
כרמלית נאה
כשות השדות
כתלה חריפה
כתמה עבת-שורשים
כתמה עבת-שורשים
כתרון זעיר-פרח
 
ג
גביעונית הלבנון
גבסנית ערבית
גדותן הביצות
גדילן מצוי
גזר קיפח
גזרנית החוף
גומא הפפירוס
גומא הפקעים
גומא מגובב
גומא תרבותי
גזיר גקיק, גזרזור דקיק
גזיר נדיר
גזניה ריגנס ,פרח הסתדרות
גזר החוף
גלינסוגה קטנת-פרחים
גלעינית זעירת-פרחים
געדה כרתית
געדה מפושקת
געדה מצויה
גפן היין
גפנן המדבר
גרגיר הנחלים
רגרנית ירושלים
גרגרנית ערבית
גרויה שעירה
גרניון גזור
גרניון הארגמן
גרניון הפקעות
גרניון רך
גרניון עגול
 
ד
דבורנית דינסמור
דבורנית צהובת-שוליים
דבקה דקיקה
דבקת האפונים
דבקת הפטמות
דבקה זיפנית
דבקה פלשת
דבשה חרוצה, דבשה מחורצת
דובדבן
דודא רפואי
דוחן זוחל
דולב מזרחי
דו-פרק חופי
דטורה
דטורה זקופת-פרי
דיאטס דו- גוני
דטורה נטוית-פרי
דל-קרניים כרמלי
דלעת-נחש מצויה
דלעת-נחש סורית
דם-מכבים אדום
דמומית ארץ-ישראלית
דמומית משוננת
דמומית קטנת-פרי
דמסון כוכבני
דקל זנב דג
דק פרי ערמוני
דרדית מצויה
דרדר גדול-פרחים
דרדר הקורים
דרדר הקורים
דרדר מצרי
דרדר קרומי
 
ה
האגוז הקוינסלנדי
הגה מצויה
הדס מצוי
הדר
היביסקוס
היביסקוס
הל
המרוקליס כתום
הרדוף הנחלים
הרדופנין הציצית
 
ו
ורבנה רפואית
וושינגטוניה חוטית
וינקה עשבונית
ויתניה משכרת
ולריינה איטלקית
ולריינית משולחפת
ולריינית עטורה
ורד הכלב
ורד המדבר
ורוניקה לבנה
ורוניקה מבריקה
ורוניקה סורית
ורוניקה קטנת-פרחים
 
ז
זהבית השלוחות
זהבית שרונית
זוגן אדום
זוגן השיח
זוטה לבנה
זיף-נוצה ארגמני
זיפנוצה מחוספסת
זיפנוצה מחוספסת
זית אירופי
זלזלת הקנוקנות
זמזומית מצויה
זמזומית סגולה
זנב-ארנבת
זנב-שועל ביצתי
זעזועית קטנה
זעתר
זקום מצרי
זקן-סב מצוי
זקן-תיש ארוך
זקניים כפול-שיבולת
ז'קרנדה חדת עלים ,סיגלון
 
א
אבוטילון השיח
אבוטלון תאופרססטוסת
אברה ארוכת-עלים
אבטיח הפקועה
אביבית זעירה
אגבה אמריקנית
אגס סורי
אגפנתוס אפריקני
אדונית המדבר
אדמדמית פלשתית
אדנסוניה מאוצבעת
אהל האצבעות
אהל הגבישים
אהל מצוי
אהרונסוניית פקטורובסקי
אוג הבורסקאים
אורן הצנובר
אורן ירושלים
אורן קפריסאי
אזדרכת מצויה
אזוב מצוי
אזנב מצוי
אזוביון דגול
אזוביון רפואי
אזובית פשוטה
אחיאירוס מצוי
אחירותם החורש
אטד
אטד אירופי
אטד החוף
אטד ערבי
איכהורניה עבת-רגל
איסטיס מצוי
איריס ארץ-ישראלי
איריס הארגמן
אירוס הביצות
אירוס הגלבוע
איריס הנגב
אירוס הסרגל
אירוס מצוי
אירוס נצרתי
איריס ענף
אירוס שחום
אחילוטוס זקוף
אלה אטלנטית
אלה ארץ-ישראלית
אלוי סבוני
אלוי אמתי
אלמוגן רחב-עלים
אלון התבור
אלון השעם
אלון התולע
אלון מצוי
אליסון זיפני ,אליסון מצוי
אלמוות הכסף
אלקנת הצבעים
אלקנה הצבעים
אלקנה סמורה
אלת המסטיק
אמיך קוצני
אמיתה גדולה
אמיתה קיצית
אמניה רבת-פרחים
אספסת החוף
אספסת מצויה
אספרג ארוף-עלים
אספרג ארץ-ישראלי
אספרג החורש
אספרג מנוצה
אספרגוס מאירי
אסתר מרצעני
אפון מצוי
אפון נמוך
אפון קיפח
אצבוע ים-המלח
אצבעונית ארגמנית
אקוקנטרה
אקליפטוס המקור
אראוקריה רמה
ארביס קווקזי
ארבעת המינים
ארבע-כנפות מצויות
ארז הלבנון
ארכובית ארץ-ישראלית
ארכובית הציפורים
ארכובית שבטבטית
אשבל ארץ-ישראלי
אשבל השדה
אשבל מעורק
אשבל ערבי
אשליל שעיר
אשחר ארץ-ישראלי
אשחר רחב-עלים
אשל הירדן
אשל היאור
אשל הפרקים
אשל מרובע
אשל קטן פרחים
אתרוג
 
ב
באובב
בבונג זהוב
בוגנוויליה
בוהיניה מגוונת
בומבק הוד
בומבק צייבה
בוצין בירותי
בוצין מזרחי
בוצין מפורץ
בוציץ סוככני
בורהביה זוחלת
בזיליקום
בילברגיה
ביקיה ארצישראלית
ביקיה דקת-עלים
בקיית הכלאיים
ביקיה מצויה
ביקיה שעירה
ביקיה תרבותית
בקיית הביצות
בקיה צרפתית
בלוטה גלונית
בן-חיטה ביצני
בן-חיטה דל-שיבולת
בן-חיטה רב-אנפין
בן-חצב יקינתוני
בן-חצב סתווני
בן-חרצית דק-עלה
בן-חרדל מצוי
בן-סירה מיובל
בן-שלח מנוצה
בננה
בסיה צמירה
בצעוני מצוי
בקבוקון מקומט
בר-גביע חלק
בר עשנן ארץ ישראלי
בר-גביע קוצני
ברומית הגגות
ברומית זנב-שועל
ברומית מאוגדת
ברומית עקרה
ברומית שעירה
ברוש מצוי
ברכיכיטון דו-גוני
ברכיכיטון הסלעים
בת קורנית פשוטה ,טימין
בת שבע יפה